عنوان پروژه: احداث و بهره برداری باغ
کارفرما: آقای حسن دیندار صفا
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس
مساحت مکان پروژه: ۸۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۰,۷۲۹,۶۳۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۷۵۵,۶۶۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)