طرح احداث مركز تفریحی، ورزشی چند منظوره

عنوان پروژه :
احداث و بهره برداری مجتمع تفریحی و ورزشی
کارفرما :
آقای کریم بخش کرد
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان-ایرانشهر
شرح خدمات:
مجموعه تفریحی و ورزشی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۶۰۷ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز