عنوان پروژه: احداث و بهره برداری نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما: شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری خوشه چین کرشک
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان قائنات – روستای کرشک
مساحت زمین: ۸,۸۱۴ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۷,۴۸۷,۳۲۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۹۶,۸۸۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)