عنوان پروژه: احداث و بهره برداری واحد پرورش مرغ اجداد گوشتی
کارفرما: شرکت آرتا طیور فراز هیرکان (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان گلستان
مساحت زمین: ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۹۴۳,۴۵۷,۶۸۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۲۷,۸۳۱,۳۷۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)