طرح پرورش گوسفند داشتی

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری واحد پرورش گوسفند داشتی
کارفرما : احمد زبرجد
محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان-شهرستان کنارک – بخش زراباد
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۰۰ راس در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۱۱۴ میلیون ریال
تاریخ انجام کار: آبان ۹۴

امتیاز