عنوان پروژه: احداث و بهره برداری کلینیک دندانپزشکی
کارفرما:خانم فرشته رستمی شاهرودی
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل
مساحت زمین: ۱۲۵ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۳,۳۵۴,۸۶۹هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۰,۴۲۶,۳۴۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)