احداث پارک تفریحی و آبی

عنوان پروژه :
احداث پارک تفریحی و آبی
کارفرما :
آآقای محمد یاسین کهرازه
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان – زاهدان
محصولات تولیدی:
تفریحی -گردشی
ظرفیت طرح :…
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۹۶۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۲

امتیاز