احداث کارخانه برش و بسته بندی کاغذ

پروژه : احداث کارخانه برش و بسته بندی کاغذ
کارفرما : وحید یزدانی
محل اجرا: استان خراسان رضوی-شهرک صنعتی بیدک بجنورد
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۵۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۴۲۲۰ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۵

امتیاز