عنوان پروژه: احداث کارخانه داروسازی
کارفرما: دکتر ساحل شیروانی
مکان اجرای طرح: استان کرمانشاه
مساحت مکان پروژه: ۱۰.۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲,۰۰۷,۶۴۷,۶۵۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۰۵۸,۹۵۳,۳۹۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)