عنوان پروژه: احداث کارخانه داروسازی
کارفرما: شرکت دیم فارما
مکان اجرای طرح: کشور افغانستان – شهر کابل
مساحت زمین: ۱۲۸,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹,۵۸۴,۵۱۴ دلار
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۹۷۸,۹۰۷ دلار
تاریخ تهیه طرح: سپتامبر ۲۰۲۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)