عنوان پروژه: احداث کارخانه سنگبری مدرن
کارفرما: شرکت گروه توسعه صنایع و معادن سیلک
مساحت زمین: ۴۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴,۱۰۷,۷۹۷,۲۹۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۰۶,۳۳۰,۴۳۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)