عنوان پروژه: احداث کشتارگاه صنعتی طیور
کارفرما: شرکت تعاونی کویر طیور خوسف
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی-شهرستان خوسف – روستای فدشک – فرعی از ۹۸۵ اصلی
مساحت زمین: ۱۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۶۴,۰۰۸,۹۲۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۹۱,۲۱۲,۰۳۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)