عنوان پروژه: احداث کمپ اقامتی، تفریحی و گردشگری
کارفرما: آقای سعید نواصر
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان اهواز
مساحت زمین: ۲,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۰۴,۸۷۹,۱۳۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰,۳۹۴,۲۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)