البرز

اولویت‌های کسب‌وکار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان البرز

اشتغال و سرمایه گذاری از مؤلفه های بسیار مهم در توسعه و رفاه اجتماعی به شمار می رود. نیروی کار و موجودی سرمایه مهم ترین نهاده های تولید محسوب می شوند؛ به نحوی که عدم استفاده صحیح از هر یک از این نهاده ها باعث انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در طی زمان و ضعف نسبی اقتصاد می گردد.
بهبود فضای کسب و کار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است و به عبارتی شرط ورود به بازار جهانی، تولید کالاها و خدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند. این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصتهای موجود هر منطقه به معنای از دست رفتن فرصتهای بسیار مهم در تجارت و خلق ارزش افزوده است.
از سویی دیگر، توسعه کسب و کارها براساس ظرفیت ها و مزیت های واقعی هر منطقه از الزامات ایجاد فضای رقابتی و زمینه خلق ارزش افزوده خصوصا در بخش کشاورزی است. باتوجه به اهمیت بسترسازی برای رشد و توسعه کسب و کارهای کشاورزی که نقش عمده ای در اشتغال و ارزآوری برای کشور خواهد داشت، در این مطالعه با در نظر داشتن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود، اولویت های سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی استان به تفکیک شهرستان ها، ارائه شده است.
این اولویتها براساس مزیتها و ظرفیت های منطقه ارائه شده و به نحوی تکمیل کننده زنجیره تولید یا ارزش موجود می باشد.
توجه به اقتصاد دانش بنیان یکی از ارکان اصلی توسعه کشور محسوب می شود. در این راستا ضروری است تا با ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری، کسب و کارهای نوآور و دانش بنیان و تکمیل کننده زنجیره تامین محصولات کشاورزی ایجاد و گسترش یابند. بخش کشاورزی با توجه به وسعت عرصه تحت مدیریت و نیز به دلیل تغییرپذیری و پویایی، از بخش هایی است که روز آمد کردن و تدقیق اطلاعات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نقش این بخش در امنیت غذایی جامعه و تاثیر راهبردی آن در تولید ناخالص کشور اقتضا می کند که گامهای اساسی برای تدارک اطلاعات پایه ی بخش برداشته شود. از سویی معرفی اولویتهای سرمایه گذاری (کسب و کارهای کشاورزی براساس ظرفیت ها و محدودیتهای موجود می تواند گام مهمی در حرکت به سمت توسعه پایدار مبتنی بر آمایش سرزمین باشد.
با درک این نیاز به ویژه در استان البرز که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی کشور دارد، این مطالعه با بررسی شرایط موجود، حلقه های مفقوده زنجیره های تولید محصولات کشاورزی را شناسایی کرده و در قالب اولویتهای توسعه کسب و کارها یا فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان معرفی می نماید.
تعداد صفحه: ۱۴۸
حجم فایل: ۱۶ مگابایت
دانلود فایل اولویت‌های کسب‌وکار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان البرز : از اینجا دانلود نمائید.

۴.۳/۵ - (۶ امتیاز)