اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان خراسان جنوبی

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان خراسان جنوبی

۱- قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲- کشتارگاه صنعتی دام و طیور
۳- بسته بندی تخم مرغ و بلدرچین
۴- فرآوری و بسته بندی زعفران ، زرشک ، زیره و عناب
۵- تولید و بسته بندی عرقیات، اسانس و عصاره گیاهی
۶- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۷- انبار سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۸- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع میوه جات
۹- فرآوری و بسته بندی خرما
۱۰ -درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۱۱- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۲- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۳-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۴- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۵- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز