اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان زنجان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان زنجان

۱- انواع فراورده های لبنی نوین یا بسته بندیهای جدید با نگاه صادرات
۲-ساخت غذای آماده حیوانات
۳- فرآوری ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ و آبزیان
۴- چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور
۵- عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو
۶- درجه بندی وبسته بندی و فرآوری انواع میوه جات ، سبزیجات ،صیفی و محصولات گلخانه ای
۷- تولید فرآورده های دانه های آسیاب شده
۸- بسته بندی مواد غذایی
۹- تولید نشاسته
۱۰ – نوشابه های تخمیری ، چای، دمنوش، و…
۱۱- انبار های سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۲- بسته بندی انواع گیاهان دارویی و انواع عرقیات
۱۳- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۱۴-رشته آشی و پلوئی
۱۵- پودر سیر، فرآوری و بسته بندی سیر
۱۶- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۷- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۸-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۹- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۰- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز