اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان قزوین

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان قزوین

۱- بسته بندی و فرآوری تخم مرغ
۲- فرآورده ها و محصولات گوشتی آماده
۳- قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ و ماهی
۴- انواع فراورده های لبنی نوین یا بسته بندی های جدید با نگاه صادرات
۵- درجه بندی ، فرآوری و بسته بندی میوه جات، سبزیجات، صیفی جات و محصولات گلخانه ای
۶- فراوری قارچ
۷- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۸- درجه بندی و بسته بندی گیاهان دارویی
۹- بسته بندی خشکبار
۱۰- تبدیل ضایعات کشاورزی
۱۱- فرآورده های نوین گوجه فرنگی
۱۲-فراورده های حاصل از ذرت
۱۳ – بوجاری وبسته بندی انواع بذر
۱۴ – روغن کشی از دانه های روغنی
۱۵ – فرآوری و بسته بندی انگور
۱۶- احداث واحد فرآوری و بسته بندی پسته
۱۷- تولید و بسته بندی اسانس و عرقیات گیاهی
۱۸- انبار سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۹- فرآورده های حاصل از نشاسته
۲۰- ذرت خشک کنی و فرآوری ذرت
۲۱- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۲۲- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۲۳-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۲۴- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۵- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز