اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان قم

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان قم

۱ – بسته بندی و فراوری تخم مرغ
۲- بسته بندی و فراوری گوشت سفید و قرمز
۳- بسته بندی و فراوری انواع میوه جات بویژه انار ، انگور و پسته ، سبزیجات و صیفی جات
۴- بسته بندی و فراوری آجیل و خشکبار
۵- بسته بندی و فراوری انواع گیاهان دارویی
۶- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۷- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۸- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۹-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۰- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۱- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز