اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان کردستان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان کردستان

۱-قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ و آبزیان
۲- فراورده های گوشتی و غذاهای آماده
۳- کشتارگاه صنعتی دام
۴- انواع فراورده های لبنی نوین یا بسته بندی های جدید با نگاه صادرات
۵- بسته بندی تخم مرغ
۶- بسته بندی عسل
۷- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع سبزیجات ، میوه جات ، صیفی و محصولات گلخانه ای
۸- بسته بندی حبوبات و خشکبار و غلات
۹- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۱۰- درجه بندی و بسته بندی گیاهان دارویی
۱۱- پودر عصاره مالت
۱۲- درجه بندی و بسته بندی و فراوری توت فرنگی
۱۳- خشک کردن ذرت
۱۴-بسته بندی قارچ
۱۵- انبارهای سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۶- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۷- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۸-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۹- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۰- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز