اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان مرکزی

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان مرکزی

۱ –کشتارگاه صنعتی دام و تبدیل ضایعات کشتارگاهی
۲-فراوری ، قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۳– بسته بندی و فراوری تخم مرغ
۴- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری میوه، سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۵- انبار سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۶- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۷- تولید و بسته بندی عرقیات ، اسانس و عصاره های گیاهی
۸- بسته بندی و خشک کردن گیاهان دارویی
۹– بوجاری و بسته بندی انواع بذر
۱۰- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۱- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۲-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۳- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۴- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز