اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در جیرفت و کهنوج

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در جیرفت و کهنوج

۱ – قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲- انواع فراورده های لبنی نوین یا بسته بندی های جدید با نگاه صادرات
۳- کشتارگاه صنعتی دام و طیور
۴- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع میوه، سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۵- خشک کردن ذرت
۶- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۷- بسته بندی و فراوری خرما
۸- فرآوری کنجد
۹- فراوری و بسته بندی حنا
۱۰ – انبارهای فنی نگهداری محصولات کشاورزی
۱۱- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۲- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۳-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۴- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۵- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز