طرح پرورش اسب

نوان پروژه :
باشگاه سوارکاری و پرورش اسب
کارفرما :
آقای حمید نیکومنش
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
پرورش اسب(مادیان-کورسی-سلیمی)
ظرفیت طرح : ۳۰۵ راس
سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۴۳۰۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : شهریور ۱۳۹۰

۵/۵ - (۱ امتیاز)