احداث و بهره برداری واحد بسته بندی خشکبار و حبوبات

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری واحد بسته بندی خشکبار و حبوبات
کارفرما : اتحادیه ی شرکت های تعاونی عشایری سامان خراسان جنوبی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی-شهرستان بیرجند- شهرک صنعتی بیرجند
محصولات تولیدی: بسته بندی خشکبار و حبوبات
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۶۹۳۵ میلیون ریال
تاریخ انجام: آبان ۹۴

امتیاز