عنوان پروژه: بسته بندی زعفران، ادویه، حبوبات و گیاهان دارویی
کارفرما: شرکت کیمیای سرخ آفرین رادوین (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان سرایان
مساحت مکان پروژه: ۱,۴۷۶ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۰۸,۰۳۹,۷۵۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۱۳,۳۰۰,۷۶۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)