تاسیس شرکت بازرگانی برنج

عنوان پروژه :
تاسیس شرکت بازرگانی برنج
کارفرما :
آشرکت خبرگان تجارت توس
محل اجرا:
خراسان رضوی- مشهد
محصولات تولیدی:
بازرگانی برنج
ظرفیت طرح : ۴۸۴ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۶۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۸نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۲/۵ - (۱ امتیاز)