تفاوت طرح تجاری و طرح توجیهی

Feasibility Study vs Business Plan

طرح توجیهی یا همان گزارش مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study Report)، گزارشی تشکیل شده از سه بخش اصلی شامل مطالعات بازار (اقتصادی)، مطالعات فنی و مطالعات مالی است که هدف کلی آن، بررسی توجیه پذیری یک طرح سرمایه گذاری است.

هدف مطالعات بازار(Market Study یا Market Research)، تعیین ظرفیت قابل کسب از بازار هدف تعیین شده به منظور تعیین برنامه تولید محصول است که از طریق مطالعه عرضه و تقاضای محصول در بازار هدف و پیش بینی آن در سال های آتی انجام خواهد شد.

هدف مطالعات فنی(Technical Study)، تعیین لیست نیازمندی های پروژه است. در این خصوص لیست هزینه های سرمایه گذاری ثابت و هزینه های قبل از بهره برداری در فاز ساخت و لیست هزینه های تولید یا همان هزینه های جاری سالیانه در فاز بهره برداری، بر اساس نیاز و ویژگی های طرح تعیین خواهد شد.

هدف مطالعات مالی (Financial Study) نیز، ترسیم فرآیندها و صورتهای مالی طرح و محاسبه شاخص های مالی و تحلیل حساسیت پروژه بر مبنای تغییرات احتمالی در هزینه ها و درآمدهای برآورد شده است. در این خصوص، نرم افزار کامفار به عنوان نرم افزار تخصصی ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار میگیرد که البته تمامی محاسبات آن توسط نرم افزار اکسل نیز قابل انجام است.

با وجود اینکه ممکن است در ادبیات سازمانی برخی شرکت ها و ارگان های داخلی یا حتی خارجی، این دو گزارش، یکسان تعریف شوند، اما در واقع طرح تجاری (BP) و طرح توجیهی (FS) توجیهی میتوانند به صورت دو گزارش مجزا تهیه شوند. هدف طرح توجیهی یا همان گزارش مطالعات امکان سنجی، بررسی و ارزیابی میزان توجیه پذیری یک طرح تجاری است. در حقیقت، طرح تجاری (BP) دربردارنده اطلاعاتی است که صفر تا صد نحوه اجرای طرح را ارئه میدهد و از چشم انداز و سیاست های کلان شرکت آغاز میشود و پس از معرفی بازار هدف و تامین کنندگان و فرآیند تولید و تشریح کل سیستم، در نهایت به ارائه برنامه جامع بازاریابی (Marketing Plan) می­پردازد. اما تمرکز طرح توجیهی در بخش مطالعات بازار بر برآورد تقاضای مازاد بازار هدف و در بخش مطالعات مالی بر محاسبه شاخص­های مالی طرح است. بنابراین، در خصوص توالی و روند تدوین طرح تجاری (BP) و طرح توجیهی (FS)، مشخص است که مطالعات امکان سنجی، پس از تدوین طرح تجاری انجام خواهد شد و گاهاً پس از مطالعات امکان سنجی، ممکن است تغییراتی در طرح تجاری ایجاد شود.

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)