عنوان پروژه: توسعه مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: آقای محمد عجم
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی – دهستان القورات – اراضی شریف آباد
مساحت مکان پروژه: ۱۰,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۹,۱۸۰,۵۷۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۷,۷۰۹,۰۸۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)