عنوان پروژه: توسعه واحد تولید انواع کود
کارفرما: شرکت صنعتی کشاورزی کیمیاکشت فردوس
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – شهرک صنعتی فردوس
ظرفیت تولید در فاز توسعه: ۳.۰۰۰ تن کود فسفات مس
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۳۷,۰۶۹,۱۴۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۵۲,۶۲۵,۶۰۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تیر ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)