عنوان پروژه: توسعه واحد تولید انواع کود
کارفرما: شرکت صنعتی کشاورزی کیمیاکشت فردوس ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – شهرک صنعتی فردوس
مساحت مکان پروژه: ۷,۸۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۰,۸۱۱,۵۹۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۵۲,۶۳۹,۵۸۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)