عنوان پروژه: توسعه واحد تولید و بسته بندی انواع روغن های خام گیاهی
کارفرما: شرکت صنایع غذایی و بسته بندی بهار نارنج گلشن
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان طبس- دستگردان- عشق آباد
مساحت مکان پروژه: ۲,۷۲۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح موردنیاز: ۲۴,۴۱۲,۳۳۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۵۶,۲۰۸,۸۶۹هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)