عنوان پروژه: توسعه واحد پرورش شترمرغ توام
کارفرما:خانم سیده سعیده اصغری
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان درمیان – اراضی روستای اویجان – فرعی از ۵۷۹ اصلی
مساحت زمین: ۲۳,۱۱۹ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵,۸۸۱,۳۸۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۷,۱۸۵,۴۷۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)