عنوان پروژه: توسعه و بهسازی کشتارگاه صنعتی دام
کارفرما: شرکت آریا آرک شرق (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش مرکزی – کلاته ملک- پلاک ۲۸۵۵ فرعی از ۹۲۸ اصلی
مساحت زمین: ۴۷,۸۵۹.۱۵ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۴۲,۶۱۳,۲۹۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۵۶,۴۰۰,۰۹۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)