طرح تولید انواع فرآورده های لبنی نوین با بسته بندی جدید با نگاه صادراتی

محصولات تولیدی : انواع فرآورده های لبنی نوین شامل انواع شیر، ماست، پنیر و خامه با بسته بندی جدید با نگاه صادراتی

شرح مختصری از فرآیند تولید:

کارخانه های تولید لبنیات دارای بخش ویژه دریافت شیر خام هستند که شیر خام ارسالی از دامداری در آنجا دریافت و نمونه برداری میشود. نمونه از نظر وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک، دانسیته، میزان چربی، تعداد سلولهای سوماتیک و انواع تقلبات، آزمایش و در صورت تأیید مسئول آزمایشگاه توسط یک پمپ از مخزن شیر به مبدلهای حرارتی انتقال می یابد و توسط جریان آب سرد خنک م یشود. سپس ناخالص یهای شیر توسط دستگاه کلاریفایر جدا میشود. برای تولید خامه لازم است چربی شیر از آن جدا شود که این عمل توسط سپراتور انجام میشود. شیر با توجه به نوع کاربرد و با هدف حذف عوامل میکروبی تحت انواع فرآیندهای حرارتی مانند پاستوریزاسیون و استرلیزاسیون قرار میگیرد. جهت پایدار کردن و ثبات فیزیکی شیر نیز فرآیند هموژنیزاسیون روی آن انجام میگیرد.
برای تولید پنیر UF به روش اولترافیلتراسیون شیر پاستوریزه شده تحت دما و فشار معین از صافیهای غشایی عبور میکند، پس از هموژنیزاسیون و پاستوریزاسیون و متعادل سازی دمای آن به مخازن ویژه محصول نهایی به نام مخازن تخمیر اولیه ارسال میگردد. در این مخازن برای تأمین مزه پنیر به آن استارتر کالچر اضافه و در نهایت پنیر آماده شده در ظروف مشخص بسته بندی میشود.

میزان سرمایه مورد نیاز جهت احداث واحد تولید انواع فرآورده های لبنی نوین با بسته بندی جدید با نگاه صادراتی

بودجه: بیش از ۱۰ میلیارد نومان
نام محصولات و ظرفیت تولید سالیانه: ظرفیت اسمی معادل ۸,۴۴۵ تن محصولات لبنی و ظرفیت عملی معادل ۶,۷۵۶ تن انواع محصولات لبنی در سال
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ متر مربع
مساحت زیربنای مورد نیاز: ۲۲۵۰ متر مربع
قیمت ماشین آلات و تجهیزات : ۲۲ میلیارد تومان
سرمایه ثابت طرح : ۱۵.۵ میلیارد تومان
سرمایه در گردش طرح: ۲ میلیارد تومان
نرخ برابری دلار: ۱۲۰۰۰۰ ریال
نرخ بازگشت داخلی: ۳۷.۷۹ درصد
دوره بازگشت سرمایه: ۲ سال و ۹ ماه از ابتدای دوره بهره برداری

۵/۵ - (۱ امتیاز)