تولید ساندویچ پانل

عنوان پروژه :
تولید ساندویچ پانل
کارفرما :
آقای علی حسن زاده هنرور
محل اجرا:
تهران- شهرک صنعتی عباس آباد
محصولات تولیدی:
پانل فلزی با هسته پلی اورتان
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۳۸۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز