عنوان پروژه: تولید غیرمتمرکز فرش دستباف با مدیریت متمرکز
کارفرما:آقای منصور جعفری جزن آبادی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – روستای دشتغران
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۸,۰۹۳,۱۲۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۰,۰۸۳,۲۳۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز