احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو

عنوان پروژه :
تولید فیلتر هوا، فیلتر روغن و فیلتر کابین خودرو
کارفرما :
شرکت صافی سازان ژرمانیا
محل اجرا:
کرمان- شهرک صنعتی اختیار آباد
محصولات تولیدی:
تولید فیلتر هوا، فیلتر روغن و فیلتر کابین خودرو
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۹۳۹۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)