تولید و فرآوری زعفران

تولید و فرآوری زعفران

امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده است. زعفران می تواند امکان و ظرفیت جدیدی در توسعه کشاورزی استان به شمار آید و همچنین نقش عمده ای در اشتغالزایی ایفا نماید به گونه ای که هر دو هزار متر زیر کشت زعفران با توجه به میزان عملکرد آن توان ایجاد یک شغل را دارد. از جمله امتیازات منحصر بفرد این کشت که لزوم بومی سازی آن را اولویت می بخشد این است که پرداختن به این کشت نیازمند صرف هزینه هایی به منظور تکنولوژی و ابزار و وسایل هزینه بر نیست و تمامی مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهایت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت می پذیرد نیازی به صرف هزینه زیادی ندارد. با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت دیم این محصول می تواند به راحتی در این استان بازدهی داشته باشد.

هدف از اجرای طرح تولید و فرآوری زعفران

هدف از اجرای این طرح تولید و فرآوری زعفران با ظرفیت سالانه ۱۵۷۳ کیلوگرم زعفران خشک، ۱۶۰ تن پیاز زعفران و ۱۷۵ تن علوفه زعفران در هر دوره بهره برداری می باشد.
اشتغالزایی طرح برای ۵ نفر پرسنل دائم و ۲۵ نفر کارگر روزمزد می باشد.

ویژگی ها و مزایای طرح تولید و فرآوری زعفران

از جمله امتیازات منحصر بفرد این کشت که لزوم بومی سازی آن را اولویت می بخشد این است که علاوه بر مساعد بودن شرایط آب و هوایی پرداختن به این کشت نیازمند صرف هزینه هایی به منظور تکنولوژی و ابزار و وسایل هزینه بر نیست به صورت دستی تمامی مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهایت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت می پذیرد نیازی به صرف هزینه زیادی ندارد .
با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت دیم این محصول می تواند به راحتی در این استان بازدهی داشته باشد و حتی در شرایط کشت دیم علف هرز نیز کنترل می شود می توان به آینده آن امیدوار بود. در کشت زعفران هر چقدر اختلاف ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد کیفیت بیشتر است.
همچنین کشت این گیاه می تواند در تولید علوفه مورد نیاز دام های استان نیز مورد توجه قرار گیرد. میانگین تولید علوفه آن در اقلیم های سه گانه استان بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد پیاز آن بعد از هفت سال به میزان بیست تن می رسد .

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح

محصول تولیدی پس از اجرای طرح تولید زعفران می باشد کد ایسیک ISIC مرتبط با محصول در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع فرآورده های زعفران در زیر گروه محصولات غذایی و آشامیدنی با کد ۱۵۴۹ قرار می گیرد و واحد سنجش آن تن می باشد.
طرح تولید انواع فرآورده های زعفران (۱۵۴۹۳۱۲۳۸۴)
طرح تولید پودر زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۵)
طرح تولید قرص زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۶)
طرح تولید اسپری زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۷)
طرح تولید بسته بندی مواد غذایی به جز سرگل و گل زعفران (۷۴۹۵۳۱۲۳۱۷)
طرح تولید بسته بندی سرگل و گل زعفران (۷۴۹۵۳۱۲۳۲۹)

ظرفیت اسمی در یک دوره

ظرفیت اسمی این طرح برای تولید ۱۵۷۳ کیلوگرم زعفران خشک و ۱۶۰ تن پیاز زعفران و ۱۷۵ تن علوفه زعفران در یک دوره می باشد.

روش تولید و تکنولوژی مورد نظر

زمین محل اجرای طرح به مساحت ۵ هکتار می باشد.
زمین را شخم عمیق زده و کارهای خاک ورزی و تسطیح آن انجام می گردد.
برای حاصلخیزی زمین به ازای هر هکتار در هر سال باید میزان ۲۰۰ کیلو ازت و ۵۰ کیلو فسفر و ۵۰ کیلو پتاس مورد استفاده قرار می گیرد.
برای آماده شدن زمین قبل از کاشت زمین را آبیاری می کنیم که برای آبیاری هر هکتار ۶ ساعت آب از چاه ۱۸ اینچ باید خریداری شود که قیمت هر ساعت آب بستگی به فصل دارد .

مراحل و هزینه های کاشت زعفران

برای کاشت هر هکتار زعفران نیاز به ۸ تن بنه یا همان پیاز زعفران است و کاشت آن با دستگاه غده کار انجام می گیرد.
بستگی به زمان کاشت در اواسط پائیز زمین کشت شده را مجددا آبیاری می کنیم و پس از آبیاری سطح زمین را با کولتیواتور دوار، سله شکنی و سطح خاک را نرم می کنیم تا گیاه زعفران به خوبی از خاک خارج شود در سال اول کشت زعفران تولید گل چندانی ندارد و معمولا در حدود ۲۰ کیلوگرم گل در هکتار می باشد.

هزینه های داشت سالیانه

کشت زعفران بطور سالیانه نیاز به کودهای ازته، فسفره و پتاس دارد و چون در سال هشتم کشت می خواهیم پیازهای زعفران را از زمین برداشت کنیم و نیاز به کوددهی ندارد، لذا هزینه کود دهی طرح برای ۷ سال محاسبه می گردد.
در طی دوره کشت زعفران نیاز است که ۲ بار نیز به زمین کود دامی نیز داده شود که مقدار ۱۰ تن در هربار برای هر هکتار لازم است.
در هر سال هزینه وجین و از بین بردن علف های هرز را خواهیم داشت و در طی دوره ۸ ساله سال آخر نیاز به وجین ندارد. همچنین در هر سال زعفران نیاز به ۳ آبیاری دارد و با توجه به اینکه در سال آخر فقط یک آبیاری جهت برداشت پیاز یا بنه زعفران لازم است ودر سال اول نیز فقط ۲ آب یکی برای کشت و دیگری برای شخم سطح زمین کشت شده لازم است بنابراین هزینه آبیاری را ۷ ساله حساب می کنیم.
درهر سال باید پس آبیاری در اواسط آبان ماه سطح خاک زمین کشت شده را با کولتیواتور دوار سله شکنی کنیم که هزینه آن نیز محاسبه می گردد.

هزینه های برداشت زعفران

برداشت اصلی زعفران از سال دوم شروع می شود که در محصول از سال دوم به بعد بیشتر شده و در سال پنجم به اوج خود می رسد و از سال پنجم به بعد محصول برداشتی کم می شود در سال اول از هر هکتار زمین زعفران ۲۰ کیلوگرم گل برداشت می شود.
در سال دوم از هرهکتار ۱۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می نمایم. در سال سوم از هرهکتار ۳۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می نمایم.
در سال چهارم از هر هکتار در حدود ۵۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می شود .
در سال پنجم که سال اوج برداشت محصول است از هر هکتار در حدود ۵۵۰ کیلوگرم گل برداشت می کنیم که هزینه برداشت و جدا سازی کلاله آنها در هر سال محاسبه می گردد.
در سال ششم از هر هکتار در حدود ۲۵۰ کیلوگرم گل برداشت می کنیم.
در سال هفتم از هر هکتار در حدود ۲۰۰ کیلوگرم گل برداشت می شود .
در هر سال ما باید علوفه زعفران را برداشت کنیم که از هر هکتار زعفران در هر سال به طور متوسط ۵ تن علوفه برداشت می شود که هزینه برداشت و هزینه بسته بندی علوفه ها نیز منظور می گردد.
در سال هشتم برای برداشت بنه زعفران از زمین باید بعد از آبیاری زمین را شخم زد و بنه ها را جمع آوری کرد و برای جمع آوری بنه ها از سطح زمین به ۱۰ نفر کارگر روز مزد در هر هکتار نیاز است .
• از هر ۶۰ کیلوگرم گل زعفران یک کیلوگرم کلاله خشک یا در اصطلاح سر گل زعفران بدست می آید.
در سال هشتم ما برداشت گل نداریم زیرا قبل از برداشت گل پیازها را از زمین برداشت می کنیم که از هر هکتار در حدود ۳۲ تن پیاز زعفران برداشت می کنیم .

میزان سرمایه مورد نیاز طرح تولید و فرآوری زعفران

بودجه: کمتر از ۱ میلیارد تومان
تعداد اشتغال : ۵ نفر
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰۰ متر مربع
نرخ برابری دلار: ۱۰۰۰۰۰ ریال
طول دوره ساخت: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۹۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
خالص ارزش فعلی طرح: ۱۰۵۰۰ میلیون ریال
نرخ بازده داخلی: ۳۸ درصد
دوره بازگشت سرمایه: ۳.۵ سال

۵/۵ - (۴ امتیاز)