عنوان پروژه: حفاظت، مراقبت و بازسازی روسازی راه های کشور
کارفرما: شرکت پارس عمران رایکا ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳,۸۱۳,۷۳۶,۹۹۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۱۳,۸۵۵,۴۴۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)