کارفرما: شرکت کشتیرانی نفت و دریا منطقه آزاد انزلی
عنوان پروژه: خرید و بهره برداری از کشتی های باری
مکان اجرای طرح: منطقه آزاد کاسپین بندر انزلی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۳,۲۴۷ هزار دلار
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۷۱ هزار دلار
تاریخ تهیه طرح: ژانویه ۲۰۲۴
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)