دانلود کتابچه اولویتهای سرمایه‌گذاری استان زنجان در سال ۱۴۰۲

ارایه و تدوین برنامه های راهبردی در همه حوزه ها بخصوص حوزه اقتصادی مستلزم شناخت و تحلیل دقیق امکانات و منابع از یک سو و ضعف ها، کمبودها از سوی دیگر است؛ در این راستا برنامه ریزی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری با عنوان رشته فعالیت های اولویت دار براساس ظرفیت ها و توانمندی ها، مزیت های رقابتی و نیازهای توسعه ای استان بسیار حایز اهمیت می باشد. در مجموعه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان دستگاه های اجرایی بخشی با انجام مطالعات از جنبه های مختلف فوق الذکر اولویت های سرمایه گذاری را به صورت سالانه شناسایی و معرفی می نمایند. جذب سرمایه گذاری در اولویت های شناسایی شده علاوه بر پتانسیل های موجود و مشوق های قانونی که در بخش های مختلف و به تفکیک مناطق توسعه یافته و کمتر برخوردار در سطح ملی تعیین شده، مستلزم توسعه متناسب زیرساخت های لازم، امکان تخصیص مشوق های ویژه استانی و حمایت و پشتیبانی های خاص و … جهت ایجاد مزیت رقابتی در استان می باشد. این موضوع را می توان به عنوان ایجاد شرایط لازم جهت جذب سرمایه گذاری هدفمند و با برنامه ریزی در نظر گرفت. در ادامه اولویت های سرمایه گذاری استان زنجان در سال ۱۴۰۲در بخش های مختلف اقتصادی به تفکیک زیر گروه ها و زیربخش ها که توسط دستگاه های اجرایی مرتبط ارایه شده است، معرفی می شود. همچنین سعی شده است علاوه بر عناوین اولویت های سرمایه گذاری، محل پیشنهادی مناسب جهت اجرا و اهم دلایل معرفی فعالیت به عنوان اولویت سرمایه گذاری به طور خلاصه در قالب جدول آورده شود.

تعداد صفحه: ۵۹
حجم فایل: ۱۸.۴ مگابایت
دانلود فایل مرتبط : از اینجا دانلود نمائید.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)