دفتر خدمات مسافرتی،سیاحتی-جهانگردی،زیارتی و سلامت

عنوان پروژه :
دفتر خدمات مسافرتی،سیاحتی-جهانگردی،زیارتی و سلامت
کارفرما :
آقای یوسف تابع الحجه
محل اجرا:
خوزستان -ابادان
شرح خدمات:
خدمات مسافرتی،سیاحتی-جهانگردی،زیارتی و سلامت
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۹۸ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۱۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۴

امتیاز