عنوان پروژه: راه اندازی باشگاه بدنسازی
کارفرما: محمدمتین سیروسی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
مساحت مکان پروژه: ۲۳۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری موردنیاز ثابت طرح: ۸,۱۹۲,۲۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۱۴,۲۷۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)