عنوان پروژه: راه اندازی رستوران هوشمند
کارفرما: حسین رهبر
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
مساحت مکان پروژه: ۳۵۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۵,۹۶۰,۸۶۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶,۱۴۱,۲۲۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)