عنوان پروژه: راه اندازی سامانه آموزش مجازی
کارفرما: محمد غفاریان
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
میزان سرمایه گذاری موردنیاز ثابت طرح: ۲۵,۶۱۹,۶۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۹۸,۱۶۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)