عنوان پروژه: راه اندازی مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: آقای مهدی پورغلامی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان قائن- بخش نیمبلوک- اراضی روستای مزدآباد
ظرفیت پرورش در دوره: ۴۰.۰۰۰ قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۲,۷۲۷,۷۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۶,۴۷۶,۵۴۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۲ امتیاز)