عنوان پروژه: راه اندازی مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: خانم فرزانه عباسی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان خوسف- بخش خوسف- روستای تلخ آباد
ظرفیت: ۵۰.۰۰۰ قطعه در دوره
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۸۹,۰۸۳,۹۷۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۴,۱۱۲,۰۱۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)