عنوان پروژه: تولید انواع نوشت افزار
کارفرما: شرکت فاتح قلم ارس
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی- شهرستان جلفا- منطقه آزاد ارس
ظرفیت : ۶۰۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۳۳,۵۰۹,۲۰۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۵۳,۰۰۸,۳۹۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)