عنوان پروژه: راه اندازی واحد تولید شیشه های عایق
کارفرما: آقای یونس رضاپور
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- شهرک صنعتی بیرجند
ظرفیت : ۱۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۵,۸۹۱,۸۷۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۳۴۲,۷۴۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)