عنوان پروژه: راه اندازی پلتفرم خدمات آنلاین
کارفرما: آقای طاهری
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۲۲۳,۲۱۸,۴۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۰,۱۳۲,۱۱۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)