راه اندازی کسب و کار خانگی پرورش کرم ابریشم

عنوان پروژه : راه اندازی کسب و کار خانگی پرورش کرم ابریشم
کارفرما : خانم خطیبی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۰ جعبه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۵میلیون ریال
تاریخ انجام: اسفند ۹۴

امتیاز